Universiteit van Amsterdam
Bekijk deze e-mail online Universiteit van Amsterdam op Twitter
Met deze tweemaandelijkse nieuwsbrief willen we alle betrokkenen en geïnteresseerden in een beknopte, toegankelijke vorm informeren over de voortgang van de Werkplaats Onderwijsonderzoek Amsterdam (WOA). Als u meer over een onderwerp wilt weten, kunt u steeds doorklikken naar pagina’s van de website die toegang geven tot uitgebreidere teksten, integrale documenten en clips.

De website is in november vernieuwd, zie: https://www.kohnstamminstituut.nl/woa/. Op de website vindt u:
  • actualiteiten rondom de werkplaats, en belangrijke data en verslagen van bijeenkomsten
  • het onderzoek van de leerteams en van de samenwerkende kennisinstellingen 
  • relevante praktijkvragen die zijn beantwoord door de Kennisrotonde
  • de opbrengsten van onderzoek zoals gepresenteerd in kennisclips.
Kennisclip Ancestors unknown
Op de WOA website zijn verschillende kennisclips te vinden. De nieuwste kennisclip gaat over het project ‘Ancestors Unknown’, waar kinderen uit groep 8 van de St. Janschool (ASKO) in Amsterdam-West het afgelopen jaar aan hebben meegedaan. Aan de hand van de familiegeschiedenis van de leerlingen worden onderwerpen uit de geschiedenis besproken die passen bij deze verhalen.
> Bekijk alle kennisclips
ACTUALITEIT, AGENDA EN BIJEENKOMSTEN
Ouders jaag je niet de klas uit, je nodigt ze juist uit om te blijven
Leerlingen van diverse afkomsten lijken zich op de Indische Buurt School, een van de scholen van onze Amsterdamse werkplaats, soepel te mengen. Daarbij is het ook belangrijk dat de ouders met elkaar in contact komen. Twee ouders vertellen over de Ouders voor Ouders bijeenkomst op de school, waarbij ouders door de school met elkaar in contact gebracht worden.


> Lees het artikel in de Volkskrant
Onderzoeksteambijeenkomst 12 november 2018
Op 12 november vond de tweede onderzoeksteambijeenkomst van dit schooljaar plaats. In deze bijeenkomst stond de vraag ‘Diversiteit: wanneer handel je hoe, waartoe?’ centraal. De verschillende deelnemers gingen in discussie over de vraag ‘waartoe houden wij ons bezig met diversiteit in het onderwijs?’. De opbrengsten van deze bijeenkomst worden gebruikt om uitgangspunten van onderwijs in een diverse context te beschrijven.


NRO congres Samen op koers op 31 oktober 2018

Op het NRO congres ‘Samen op koers. Met onderzoek onderwijs vernieuwen’ hebben de Werkplaatsen Onderwijsonderzoek PO en VO gezamenlijk een workshop gegeven over professionalisering als onderdeel van de werkplaatsen. 
Daarbij stonden de werkwijzen en ervaringen rond professionalisering centraal.
Het succes van de workshop en de grote groep deelnemers onderstrepen de groeiende belangstelling voor werkplaatsen onderwijsonderzoek in Nederland.


Fotograaf: Thijs ter Hart, https://www.terhartfotografie.nl
Save the date
Studiemiddag WOA op woensdag 30 januari 2019 van 13.30 – 17.00u.

Onderwerp: ‘Samen opleiden en de Werkplaats’.
Meer informatie wordt binnenkort via de WOA website gecommuniceerd.
> Ga naar de WOA website
ONDERZOEK
Publicatie ‘Samen onderzoeken werkt’
In juni hebben de drie werkplaatsen onderwijsonderzoek een gezamenlijke publicatie gepresenteerd over de opzet, rollen en werkzaamheden binnen de werkplaatsen: ‘Samen onderzoeken werkt’. 

In deze publicatie worden de opbrengsten van de drie verschillende Werkplaatsen Onderwijsonderzoek besproken. Vanuit de WOA werken we aan een vervolgpublicatie, waarin de inhoudelijke opbrengsten van de werkplaats centraal zullen staan.


> Lees de publicatie
UIT DE KENNISROTONDE
De Kennisrotonde is het online loket voor de snelle beantwoording van vragen uit het onderwijs met kennis uit onderzoek. Iedereen die werkt in of nabij de onderwijspraktijk kan vragen stellen. Deze vragen beantwoordt de Kennisrotonde met wetenschappelijk gefundeerde inzichten over wat wel en wat niet werkt. Voor de WOA-website selecteren we die vragen die gaan over de thema’s van de werkplaats.

Een voorbeeld:
Wat is er bekend over (cognitieve en niet-cognitieve) onderwijsresultaten op heterogeen en homogeen samengestelde basisscholen?
Effecten van de samenstelling van de leerlingpopulatie op leerprestaties en welbevinden in het basisonderwijs kunnen nauwelijks worden aangetoond, zo blijkt uit het vele onderzoek hiernaar. Dat geldt voor de samenstelling van de leerlingpopulatie naar verschillende soorten kenmerken zoals prestatieniveau, gender, leeftijd, sociaal-economische status en etniciteit.
> Lees verder
Enkele andere recent beantwoorde vragen over diversiteit:

  • Hoe kunnen scholen voorkomen dat kinderen vooroordelen ontwikkelen op basis van huidskleur, etniciteit of religie?
  • Welke maatregelen kunnen de kwaliteit van pauzes in het basisonderwijs verbeteren?
> Meer vragen
OPROEP
Zorg primair
In het voorjaar van 2019 wordt een themanummer ‘Diversiteit en onderwijs’ uitgebracht van het blad Zorg primair. Eerder is er vanuit de werkplaats Tilburg een bijdrage geleverd aan een themanummer rondom onderwijs en hoogbegaafdheid.

Heb je ideeën voor een bijdrage in het themanummer ‘Diversiteit en onderwijs’? Laat het ons weten!
> Mail de redactie
Prettige kerstdagen en tot ziens in het nieuwe jaar bij de werkplaats!

Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Neem contact op met de redactie.