Kenniskring Management & Organisatie
Eerste bijeenkomst 2019
Bekijk online
Hogeschool van Amsterdam
EERSTE ONTMOETING IN 2019

Studenten, docenten en opdrachtgevers ontmoetten elkaar begin februari voor de eerste bijkomst in 2019 van de Kenniskring Management en Organisatie. De kenniskring Management & Organisatie is een netwerk van opdrachtgevers en hun organisaties en studenten en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

 
Wouter Smit doorstaat de storm
WOUTER SMIT DOORSTAAT DE STORM

Een organisatieverandering moet gepaard gaan met cultuurverandering, maar in de praktijk blijkt dat vaak niet zo te zijn, aldus Wouter Smit naar aanleiding van zijn promotieonderzoek naar cultuuromslag bij een gemeentelijke organisatie.  Zijn proefschrift ‘De storm doorstaan’ is na de lezing aan belangstellenden uitgereikt.

 
Excellente studenten
EXCELLENTE STUDENTEN

De kenniskring Management & Organisatie biedt (excellente) studenten een kans om in het afstudeeronderzoek hun kwaliteiten te laten zien aan opdrachtgevers met hoge verwachtingen.Tijdens het afstudeerproces worden ze begeleid door docenten vanuit de Kenniskring en ondersteund door een begeleider vanuit de opdrachtgever.

 

Studenten wisselen eerste ervaringen uit. Ze zijn allemaal net begonnen met hun onderzoek binnen een gemeentelijke organisatie.

Opdrachtgevers van de gemeenten delen ervaringen over hoe zij hun organisatie wendbaar kunnen inrichten.

 
 
AGENDA KENNISKRING


Donderdag 11 april van 13.30 tot 17.30 uur.
Studenten zijn dan halverwege het traject en geven in deze bijeenkomst een update over de inhoud van hun onderzoeksplan en het onderzoeksproces. We voeren een dialoog over de onderzoeken, studenten verzamelen feedback op de gemaakte inhoudelijke keuzes.

Donderdag 20 juni van 13.30 tot 17.30 uur.
In deze bijeenkomst presenteren studenten hun onderzoeksresultaten en adviezen. Vervolgens bespreken we met elkaar de resultaten, de toegevoegde waarde van de adviezen voor de deelnemende organisaties en kijken we of we vervolgonderzoek kunnen uitvoeren.